Zennio

Hiszpańska firma Zennio oferuje szeroką gamę urządzeń w standardzie KNX do sterowania automatyką domową, jak również hotelową. Oferowane urządzenia realizują funkcje sterowania oświetleniem (napięciowe, prądowe, DALI, RLC, LED, CFL), urządzeniami klimatyzacyjnymi (dedykowane dla Daikin czy Mitsubishi Electric, Toshiba, Fuji, LG lub uniwersalne do ponad 300 modeli innych klimatyzatorów) czy klimakonwektorami 2/4-rurowymi (również 0-10V), ogrzewaniem, żaluzjami.

Rozwiązania stosowane w budynkach mieszkalnych

Lokalne i zdalne sterowanie budynkiem mieszkalnym.

 • Lokalne sterowanie za pomocą pojemnościowych paneli dotykowych i konfigurowalnych przełączników z czujnikami natężenia oświetlenia i czujnikami zbliżeniowymi, wszystkie urządzenia wielofunkcyjne.
 • Użytkownik może tworzyć sceny, makra, timery i harmonogramy.
 • Detekcja ruchu i obecności do aktywacji funkcji.
 • Interakcja z budynkiem mieszkalnym z zewnątrz dzięki certyfikowanym aplikacjom na urządzenia mobilne, w tym odbiór alarmów.

Oświetlenie

 • Sterowanie oświetleniem: żarówki, świetlówki, lampy halogenowe, LED, RGBW, DALI, WŁ / WYŁ, ściemnianie i sceny.
 • Zarządzanie oświetleniem wewnętrznym zgodnie z naturalnym oświetleniem.
 • Sterowanie oświetleniem zewnętrznym w ogrodach, basenach i innych miejscach wspólnych lub prywatnych.

Zacienienie

 • Sterowanie zacienieniem z napędem: rolety, parasole przeciwsłoneczne, żaluzje, żaluzje z listwami, drzwi, okna i garaże.Góra / dół, pozycjonowanie i sceny.
 • Zaawansowane zarządzanie fasadami w zakresie bezpieczeństwa, czyszczenia i obniżania zużycia energii.

Klimat i jakość powietrza

 • Zintegrowana kontrola klimatu: grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub sufitowe, do ogrzewania i / lub chłodzenia, systemy
  pomp ciepła powietrze-woda, systemy geotermalne, solarne ogrzewanie wody i podgrzewacze wody.
 • Wymuszona kontrola wentylacji.
 • Pomiar jakości powietrza.

Multimedia

 • Integracja systemów audio / wideo przez podczerwień IR lub port szeregowy.

Alarmy techniczne

 • Wykrywanie alarmów technicznych: dym, gaz, pożar, powódź i wtargnięcie. Automatyczne wyłączenie i ostrzeżenie dla użytkownika.

Zarządzanie energią

 • Integracja inteligentnych urządzeń elektrycznych.
 • Odłączanie urządzeń elektrycznych, systemu nawadniania i gniazd w pobliżu miejsc odpoczynku, aby zmniejszyć szum elektromagnetyczny.
 • Pomiar i zarządzanie zużyciem mediów: np. energii elektrycznej, wody i gazu, aby aktywować-dezaktywować obwody zgodnie z polityką użytkownika.
 • Zarządzanie budynkami mieszkalnymi przy niemal zerowym zużyciu.

Wideodomofon

 • Integracja systemu wideodomofonowego i automatyki domowej na tym samym panelu dotykowym, dla budynków mieszkalnych lub lokali.
 • Zdalne otwieranie drzwi za pomocą elektrozaczepu.
 • Kontrola dostępu w miejscach prywatnych i publicznych.

Bezpieczeństwo

 • Integracja z alarmem włamaniowym, połączony z firmą monitorującą alarmy.
 • Funkcja napadowa w pomieszczeniu.

Rozwiązania stosowane w hotelach

Sterowanie oświetleniem

 • Tworzenie scen świetlnych w pomieszczeniu dla każdego rodzaju lamp, w tym ściemnianie, i wybór kolorów RGB, a także
  zarządzanie systemem DALI.
 • Specjalna elektronika dla obciążeń pojemnościowych zapewniająca dłuższą żywotność systemu.
 • Wygodne WYŁĄCZANIE całego oświetlenia tylko jednym przyciskiem.
 • Dyskretne prowadzenie nocą w kierunku łazienki, dzięki detekcji obecności w strategicznych punktach, aby uniknąć oślepiania lub przeszkadzania innym gościom w tym samym pomieszczeniu.
 • Integracja dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego, takiego jak fasada i taras, w jednym systemie sterowania.
 • Sceny powitalne w pokoju hotelowym.
 • Wyłączenie oświetlenia, gdy nie wykryto obecności przy niestandardowych opóźnieniach w krytycznych obwodach.
 • Zarządzanie specjalnymi gniazdami: lodówka, ekspres do kawy, 24-godzinne ładowarki do laptopów z ograniczeniami prądu itp

Sterowanie zacienieniem

 • Okiennice, zaciemnienie, żaluzje, rolety i zasłony.
 • Ochrona przeciwsłoneczna mebli wewnętrznych.
 • Pozycjonowanie według zarządzania energią.
 • Integracja scen.

Kontrola klimatu

 • Dowolny system ogrzewania lub klimatyzacji, w tym klimakonwektory, splity, zmienna objętość czynnika chłodniczego,
  belka chłodząca itp.
 • Ustawianie innej nastawy temperatury i prędkości wentylatora w zależności od obecności gościa: komfort, gotowość, oszczędność i ochrona.
 • Automatyczne wyłączanie systemu grzewczego po otwarciu okna z ostrzeżeniem w systemie BMS / GRMS.
 • Kontrola wilgotności w obszarach tropikalnych lub miejscach o dużej wilgotności i zagrożeniu rosą lub parą, w celu zmniejszenia jej i uniknięcia nieprzyjemnych zapachów, uszkodzenia mebli i nadmiernego zużycia energii.
 • Zarządzanie jakością powietrza i wymuszona wentylacja.

Wykrywanie obecności

 • Zaawansowany algorytm wykrywania obecności gości, nieomylny do ustanowienia automatycznych zasad zarządzania klimatem, dynamicznie dostosowywany do specyficznych potrzeb hotelu.
 • Selektywne anulowanie wykrywania obecności dla VIP’ów.
 • Informacje dostępne dla personelu hotelu.
 • Rosnąca wydajność sprzątania.

Wspólne obszary

 • Oprócz sterowania pomieszczeniem, system pozwala na zintegrowaną kontrolę przestrzeni publicznych, takich jak restauracje, recepcja, sale konferencyjne, spa, siłownia, basen i tarasy zewnętrzne.
 • Sterowanie oświetleniem z wykrywaniem obecności we wszystkich rodzajach korytarzy lub poczekalni.

Zarządzanie energią

 • Pomiar zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniu i zużycie energii przez system klimatyzacji.
 • Pomiar zużycia wody, ostrzeżenie dla obsługi konserwacyjnej w przypadku zużycia wody bez obecności gościa w pokoju.
 • Sterowanie zacienieniem w celu ograniczenia promieniowania słonecznego i zmniejszenia zużycia energii.

Sterowanie zaawansowane

 • Personel hotelu może przejąć dowolną kontrolę za pośrednictwem systemu BMS / GRMS.
 • Goście mogą sterować wszystkimi elementami w pokoju za pomocą smartfonów lub tabletów, korzystając z aplikacji, albo bezpłatnej aplikacji zastrzeżonej przez hotel, albo aplikacji Zennio.

Połączenie systemu audio

 • Gość może korzystać z własnej zawartości audio (Spotify®, Youtube®…), łącząc smartfon z systemem za pomocą Bluetooth®.
 • Dwa kanały z niezależnymi ustawieniami głośności pozwalają gościom cieszyć się dźwiękiem z własnego smartfona lub dodatkowego wyjścia telewizyjnego w sypialni i łazience.
 • Głośniki są podłączone do wzmacniacza systemu automatyki Zennio KNX, a ich głośność może być ograniczona przez BMS/GRMS.

Kontrola dostępu

 • Jednoczesne działanie systemu on-line i off-line z kopiami zapasowymi.
 • Wersje z RFID, NFC, Bluetooth®.
 • Szyfrowanie za pomocą kart NFC.
 • Wskaźnik numeru pokoju lub nazwy na wyświetlaczu.
 • Wskaźnik DND i MUR.
 • System kontroli dostępu wykorzystuje infrastrukturę komunikacyjną dostępną w hotelu: okablowanie sieci IP i magistralę KNX z bezpiecznymi i szyfrowanymi protokołami.
 • Zawiera dodatkowe szyfrowanie między czytnikiem kart NFC a otwieraniem drzwi, co pozwala uniknąć sabotażu.
 • Swoboda wyboru zamka drzwi, uchwytów i innych okuć drzwiowych zgodnie z pożądaną estetyką.
 • Informacje w czasie rzeczywistym i rejestracja wszystkich wejść do pokoi przez gości, ale także przez personel hotelu.
 • Karty lub kody dostępu można wyłączyć w recepcji hotelu.
 • Wizualizacje i raporty według użytkowników, czasu lub numeru pokoju są dostępne do audytu.
 • Otwieranie sejfu i minibaru w zależności od użytkownika (gościa lub personelu hotelu), który wszedł do pokoju.
 • Aktywacja sceny lub prawa do korzystania z pokoju w zależności od tożsamości użytkownika.

Rozwiązania stosowane w innych obiektach

Budynki handlowe

Integralne zarządzanie oświetleniem

 • Stała regulacja oświetlenia w zależności od zewnętrznego źródła światła.
 • Wszelkiego rodzaju lampy i systemy oświetleniowe np. DALI.

Zarządzanie klimatem

 • Maszynownie.
 • Jednostki uzdatniania powietrza.
 • Systemy wentylacyjne o zmiennej objętości powietrza.
 • Zmienne systemy objętości czynnika chłodniczego.
 • Chillery, klimakonwektory, klimatyzatory i kasety.
 • Wymuszona wentylacja.
 • Kontrola wilgotności i jakości powietrza.

Sterowanie zacienieniem

 • Drzwi, okna, okiennice i parasole przeciwsłoneczne.
 • Integracja z systemem bezpieczeństwa.

Obecność

 • Aktywacja funkcji zgodnie z wykrywaniem obecności i gęstością tłumu.

Kontrola dostępu

 • System kontroli dostępu zintegrowany z magistralą KNX.

Pomiar i zarządzanie konsumpcją

 • Energia, zimna / gorąca woda i gaz.

BMS (Building Management System)

 • Lokalny do zarządzania utrzymaniem w budynku.
 • Zdalny do scentralizowanego zarządzania utrzymaniem kilku budynków.

Franczyzy:

 • Franczyzy – restauracje, moda, wzornictwo, materiały budowlane itp.
 • Kontrola klimatu, jakości powietrza, oświetlenia, zabezpieczenia, zacienienia itp.
 • Indywidualizowanie przełączników dotykowych za pomocą marki franczyzowej.
 • Sterowanie instalacją za pomocą tabletów i smartfonów.
 • Sceny mogą być definiowane i rekonfigurowane przez dyrektorów franczyzowych zgodnie z doświadczeniem klientów.
 • Harmonogramy aktywacji, nastaw temperatury i scen.
 • Zarządzanie zużyciem energii.
 • Monitorowanie i aktualizacja systemu, zarówno lokalnie, jak i zdalnie.
 • Pełne zarządzanie za pośrednictwem własnych sieci franczyzowych lub rozwiązań opartych na chmurze Zennio.
 • Odbiór i obsługa opinii klientów dzięki ankietom satysfakcji na temat usług i jakości franczyzy.
 • System kontroli dostępu.

Sieć oddziałów:

 • Banki, transport itp.
 • Kontrola klimatu, jakości powietrza, oświetlenia, zabezpieczenia, zacienienia itp.
 • Indywidualizowanie przełączników dotykowych z brandingiem firmy.
 • Sterowanie instalacją za pomocą tabletów i smartfonów.
 • Harmonogramy aktywacji, nastaw temperatury i scen.
 • Zarządzanie zużyciem energii.
 • Monitorowanie i aktualizacja systemu, zarówno lokalnie, jak i zdalnie.
 • Przyjmowanie i obsługa opinii klientów za pomocą badań satysfakcji dotyczących usług i jakości.
 • Aktywacja funkcji zgodnie z wykrywaniem obecności i gęstością tłumu.
 • BMS (Building Management System). Lokalne zarządzanie utrzymaniem w lokalnym oddziale.
 • BMS (Building Management System). Zdalne, scentralizowane zarządzanie utrzymaniem kilku oddziałów.

Przydatne linki:

Katalog Zennio: zobacz Katalog

Sklepy:   Nasz sklep